СИЛАБУСИ

Силабуси навчальних дисциплін 1 та 2 років навчання (091 Біологія, Фармакологія):

Академічна доброчесність

Філософія

Методологія та організація наукових досліджень

Усна та письмова презентація результатів досліджень

Фармакологія. Дослідження та розробка нових лікарських засобів

Біоетика

Інтелектуальна власність, авторське право

Іноземна мова наукового спрямування

Менеджмент та презентація науково-освітніх проектів

Біостатистика

Фармакокінетика

Фармакологія онкогенезу

 


Силабуси навчальних дисциплін 1 та 2 років навчання (222 Медицина, Фармакологія):

Академічнадоброчесність

Філософія

Методологія та організація наукових досліджень

Усна та письмова презентація результатів досліджень

Фармакологія. Дослідження та розробка нових лікарських засобів

Біоетика

Інтелектуальна власність, авторське право

Іноземна мова наукового спрямування

Менеджмент та презентація науково-освітніх проектів

Біостатистика