Рада молодих вчених

Рада молодих вчених та спеціалістів ДУ ІФТ вперше створена у 1999 році як частина Ради молодих вчених НАМН України, створеної згідно рішення Президії АМН України від 24.10. 1999 № 5/4.

Метою роботи ради є об‘єднання зусиль наукової молоді в опануванні нею передових досягнень науки та практики в галузі фармакології, токсикології, хімії та фармації, сприяння ефективності наукових досліджень, створення умов для роботи і навчання молодих вчених.

Рада молодих вчених є добровільним утворенням наукової молоді, що працює в інституті. 

Робота ради здійснюється згідно “Положення”, затвердженого на засіданні Вченої ради інституту 20.05.1999 та щорічних планів, які затверджуються на засіданні ради.

Серед основних форм роботи Ради молодих вчених є організація та проведення наукових семінарів, конференцій молодих вчених, організація курсів підвищення кваліфікації молодих науковців, сприяння встановленню і розвитку творчих наукових зв‘язків молодих вчених та спеціалістів з метою подальшого професійного вдосконалення, поглиблення знань, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом. Рада молодих вчених та спеціалістів інституту приймає активну участь в організації та проведенні Національних шкіл молодих вчених-фармакологів; конференцій молодих вчених “Актуальні проблеми фармакології та токсикології”; організації та проведенні конкурсів на здобуття стипендій імені академіка О.В. Стефанова та академіка О.І. Черкеса для молодих вчених-фармакологів; з‘їздів Асоціації фармакологів України.

Положення про Раду молодих вчених ДУ "ІФТ НАМН України"