Лабораторія онкофармакології

Заснуванню відділу сприяли дослідження, започатковані в інституті у 1953р. професором Пейсаховичем Й.М., який проводив фундаментальні полідисциплінарні дослідження алкілуючих агентів та пошук засобів боротьби з пухлинною хворобою. Під редакцією професора Пейсаховича Й.М. у 1961р. було надруковано монографію під назвою "Химиотерапия злокачественных опухолей". Фундаторами напрямку також були проф. П.В. Родіонов, проф. Л.Д. Проценко, чл.-кор АН УССР, проф. О.О. Богомолец.
У 1965 р. створена окрема лабораторія з вивчення протипухлинних засобів. До 1986 р. її очолював П.Я. Сологуб. З 1986 року по квітень 2021 року (до 2017 року – відділ) керівником лаборатоорії булла доктор медичних наук, професор Шарикіна Надія Іванівна. З грудня 2021 року – лабораторію очолює кандидат біологічних наук Карацуба Тетяна Анатоліївна

Завідувач лабораторії (з грудня 2021 року), кандидат біологічних наук Карацуба Тетяна Анатоліївна

Тел.: +38(044)456-83-22
E-mail: artcara17@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

Онкофармакологія. Пошук, вивчення механізмів дії нових протипухлинних засобів та комбінацій на їх основі.
Фармакологічні, токсикологічні, цитологічні, біохімічні, статистичні.

Досягнення та інновації:

 1. Створені нові лікарські засоби з протипухлинною дією:
  хлофіден, бротеофін, мебіфон, лективір, фентос, флудинат та ін. захищені патентами.
 2. Розроблена та опублікована фармакологічна класифікація протипухлинних засобів.
 3. Розроблено ряд комбінацій протипухлинних засобів, 2 з них захищені патентами України.
 4. Експериментально обґрунтовані та опубліковані застереження щодо використання в онкологічній практиці ряду фармакологічних засобів, що стимулюють пухлинний ріст (мезатон, клофелін, бромокритин, золмігрен).

Публікації:

 1. Шарыкина Н.И. Онкофармакология: пути и перспективы / Н.И. Шарыкина, И.Г. Кудрявцева, Т.А. Бухтиарова [и др.] // История, итоги и перспективы научных исследований: материалы к 60-летию ИФТ АМН Украины. — К., 1994.- С.52-57.
 2. Новий протипухлинний засіб хлофіден для лікування хворих на злоякісні пухлини головного мозку / Н.І. Шарикіна, І.Й. Кузьменко, Т.А. Бухтіарова [та ін.] // Фармакологічний вісник. - 1998.-№4.- С. 37.
 3. Влияние модификации состояния адренергических систем на экспериментальный опухолевый рост и противоопухолевую активность хлофидэна / А.Н. Пуськов, Н.И. Шарыкина, Г.П. Павловская [и др.] // Нейрофизиология . - 2000. - Т. 32, № 6. – С.445-449.
 4. Карацуба Т.А. Протипухлинний препарат бротеофін (експериментальні та клінічні дослідження) / Т.А. Карацуба,Н.І. Шарикіна, Т.А. Бухтіарова [та ін.] // Вітчизняні протипухлинні препарати: аналіз сьогодення та погляд в майбутнє: Всеукраїнська НПК, 14-15 жовтня 2004 р.: тези доп.- К.,  2004.- Додаток до ж. "Онкологія" 2004.- Т. 6, № 3.-С.10-12
 5. Захаренко В.В. Фармакологічні властивості препарату пропес (експериментальне дослідження) / В.В. Захаренко, В.Я. Найштетик, І.Г. Кудрявцева, Н.І. Шарикіна // Вітчизняні протипухлинні препарати: аналіз сьогодення та погляд в майбутнє: Всеукраїнська НПК, 14-15 жовтня 2004 р.: тези доп.- К.,  2004.- Додаток до ж. "Онкологія" 2004.- Т. 6, № 3.-С.13-17.
 6. Шарикіна Н.І. Протипухлинний препарат Хлофіден (експериментальні і клінічні дослідження) / Н.І. Шарикіна, Т.А. Бухтіарова, І.Й. Кузьменко [та ін.] // Вітчизняні протипухлинні препарати: аналіз сьогодення та погляд в майбутнє: Всеукраїнська НПК, 14-15 жовтня 2004 р.: тези доп.- К.,  2004.- Додаток до ж. "Онкологія" 2004.- Т. 6, № 3.- С.18-23.
 7. Новый представитель группы бисфосфонатов (доклинические исследования) / И.Г. Кудрявцева, Н.И. Шарыкина, Т.А. Карацуба [и др.] // Онкологія. - 2004.- Т. 6, №3.-С.193-198.
 8. Мебіфон – ефективний вітчизняний препарат групи бісфосфонатів / В.П. Півнюк, Н.І. Шарикіна, Г.В. Дехтяр, О.О. Хавич [та ін.] // Онкологія.- 2007 – Т. 9, № 2.- С. 145-150.
 9. Фармакологічні властивості та механізм дії фторпіримідинів / О.О. Хавич, Н.І. Шарикіна, К.В. Григор'єва // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2008.- № 1-3.-С. 10-15.
 10. Аддукт  5-фторурацилу та натрієвої солі дифенілфосфорної кислоти (флудинат) - новий представник фторпіримідинів (доклінічні дослідження) / Н.І. Шарикіна, О.О. Хавич, І.Г. Кудрявцева, Т.А. Бухтіарова [та ін.] // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2010.- 5(18).- С. 61-68.
 11. До питання про фармакологічну класифікацію протипухлинних засобів / Н.І. Шарикіна, Т.А. Бухтіарова, І.Г. Кудрявцева, Т.І. Григор'єва,  О.О. Хавич // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011 р.- № 4.- С. 3-7.