Комісія з біоетики

Голова комісії:
Добреля Наталія Володимирівна
Секретар комісії:
Бершова Тетяна Анатоліївна
Члени:
Кожемякін Ю.М. - ветеринарний лікар;
Лабушевська Л.Д. – не бере безпосередню участь у експериментах;
Ткаченко Є.Б. – громадський представник;
Шатиркіна Т.В. – не бере безпосередню участь у експериментах.

Наші тваринки в добрих руках!

Наталія Добреля

В 2001 в Інституті створена комісія з питань біоетики для контролю та аналізу роботи з лабораторними тваринами,  гуманного поводження з ними та їх раціонального використання з експериментальною чи іншою науковою метою. Згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (від 21 лютого 2006 року N 3447-IV) внесені зміни до Положення про Комісію, змінено систему проведення біоетичної експертизи досліджень, що плануються.

Комісія з питань біоетики проводить компетентну та своєчасну експертизу наукової тематики, що передбачає використання лабораторних тварин, вона незалежна у своїх рішеннях від адміністрації інституту, спонсорів досліджень та професійних об’єднань.

Члени Комісії приймали активну участь у створенні методичних рекомендацій «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах», опубліковані у 2006 році (Резніков О.Г. Соловйов А.І. Добреля Н.В. Стефанов О.В. Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах (методичні рекомендації) // Вісник фармакології та фармації. – 2006 р. - № 7. – с. 47-61). Методичні рекомендації рекомендовані до публікації Комітетом з біоетики при Президії Академії Медичних Наук України (протокол № 2 від 27.03.2006 року), Комітетом з питань білетики при Президії НАН України (протокол № 1 від 10.04.2006 року) та схвалена на засіданні науково-експертної ради ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України» (протокол № 7 від 27.07.2006 року)

Члени Комісії беруть участь у міжнародних наукових заходах, присвячених проблемам біоетики (I -IV Національні Конгреси з біоетики, III та IV Міжнародні симпозіуми з біоетики, тощо), підтримують зв’язки з етичними комітетами інших установ та наукових закладів.

Нормативні документи:

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

Методичні рекомендації:

БІОЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКЛІНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ТВАРИНАХ