Skip to main content

Відділи

Науковій діяльності Інституту відповідає його структура, яка в 2012 р. представлена наступними науковими підрозділами:

  • відділ токсикології;
  • відділ фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії;
  • лабораторія фармакології протимікробних засобів;
  • відділ біохімічної фармакології;
  • лабораторія фармакології ефектоних органів і систем;
  • відділ онкофармакології;
  • відділ медичної химії;
  • відділ прогнозування розвитку фармакологічних досліджень;
  • Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.

Загальна кількість працівників на 01.01.2013 р. становить 206 чол. Серед них 19 докторів наук, 39 кандидатів наук. Із докторів наук – 3 член-кореспонденти АМН України, 10 професорів, 3 мають почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України, 2 – лауреати Державної премії України (один із них є двічі лауреатом).

Станом на 01.01.2013 р. в інституті навчається 13 аспірантів (5 - очної форми навчання та 8 – заочної). За спеціальністю “фармакологія” – 11, за спеціальністю “фармацевтична хімія та фармакогнозія” – 2.