Основні напрями наукової діяльності

  • Дослідження патогенетичних механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно активних речовин та різних рівнях організації живої матерії (організменному, органному, тканинному, клітинному, молекулярному) з метою створення ефективних та безпечних лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, нервово-психічних розладів, інфекціних процесів, пухлинної хвороби, регуляції болю та запалення.
  • Повний цикл досліджень — від синтезу і первинної фаврмакологічної та токсикологічної оцінки фізіологічно активних речовин до створення на їх основі лікарських препаратів з подальшим впровадженням у виробництво та здійсненням маркетингової підтримки.
  • Дослідження фармако- та токсикодинаміки відомих лікарських засобів, розробка і впровадження ефективних препаратів-генериків.


Протягом останніх років дослідження інституту присвячені:

  • Спрямованому пошуку потенційних лікарських засобів в нових рядах хімічних сполук (синтез, скринінг) із визначенням та подальшою оптимізацією сполук-лідерів для поглибленого вивчення та здійснення комплексу доклінічних досліджень в якості потенційних лікарських засобів, згідно вимог ДЕЦ МОЗ України.
  • Дослідженням нових аспектів фармакодинаміки відомих ЛЗ та перспективних сполук.
  • Пошуку нових шляхів фармакокорекції патологічних станів на підставі вивчення їх патогенезу та механізмів дії ФАР різних класів.
  • Експериментальному обгрунтуванню підходів до оптимізації схем та методів фармакотерапії поширених захворювань.
  • Дослідженням в галузі фармакогнозії та фармацевтичної хімії
  • Впровадженню GLP в процес доклінічного вивчення лікарських засобів.
  • Дослідженню препаратів-генериків.