Документація закладу освіти

Довідка про отримання ліцензій щодо навчання на ІІІ освітньо-науковому рівні

Статут Інституту (установчі документи ДУ ІФТ НАМНУ)

Структура та органи управління закладу освіти (ДУ ІФТ НАМНУ)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Річний звіт закладу освіти (ДУ «ІФТ НАМН України») період 2022-2023

Річний звіт керівника закладу освіти (ДУ «ІФТ НАМН України») 2022 р.

Річний звіт керівника закладу освіти (ДУ «ІФТ НАМН України») 2023 р.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Мова освітнього процесу

Концепція з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти 091 Біологія від 2023

Концепція з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти 222 Медицина від 2023

Кодекс поведінки здобувача вищої освіти ДУ « Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Склад проектної групи 091 Біологія/ Фармакологія

Склад проектної групи 222 Медицина / Фармакологія

Група забезпечення спеціальності 091 Біологія / Фармакологія

Група забезпечення спеціальності 222 Медицина / Фармакологія

Моніторинг якості освіти під час анкетування здобувачів ДУ ІФТ НАМН України

Аналіз якості освіти шляхом опитування викладачів ОНП 091 Біологія / Фармакологія, ОНП 222 Медицина / Фармакологія

Інформація про проведення тендерних процедур

Штат викладачів згідно штатного розпису (залучені до освітньо-наукового процесу)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Бюджет закладу освіти

Вартість навчання в аспірантурі за 4 роки

Довідка про бюджетні асигнування закладу освіти (лімітна довідка)

Штатний розпис

Умови доступності для навчання осіб з особливими потребами

Відомості про гуртожиток

Договори про співпрацю