Структура інституту

 

C:\Users\user_k208\Desktop\logo_ift-01.png

Державна Установа «Інститут фармакології та токсикології

Національної академії медичних наук України»

 

ДИРЕКЦІЯ

Директора Інституту

Ядловський Олег Євгенович, доктор біологічних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 4256

Заступник директора Інституту з наукової роботи

Григор’єва Ганна Саввівна, доктор хімічних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 7833

Учений секретар Інституту

Хавич Ольга Олександрівна,кандидат медичних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14,  м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 3011; e-mail: onmi@i.ua ;

khavych@ift.org.ua

 

ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ:

 

ВІДДІЛ ФАРМАКОЛОГІЇ

Завідувач відділу

 

СЕРЕДИНСЬКА Наталія Миколаївна, доктор медичних наук

 

Лабораторія фармакології ефекторних органів і систем

Завідувач лабораторією

 

СЕРЕДИНСЬКА Наталія Миколаївна, доктор медичних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 8472

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Дослідження особливостей та закономірностей фармакодинаміки та побічної дії лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп за умов їх самостійного та комбінованого застосування на тлі різних патологічних станів, в тому числі комор бідних.
 2. Фармакологічний скринінг та створення нових протизапальних, аналгезуючих та серцево-судинних засобів серед різних класів хімічних сполук.
 3. Розробка нових моделей асоційованої патології запального ґенезу та впровадження їх в експериментальну практику.
 4. Вивчення нових механізмів розвитку експериментальних комор бідних станів болю та запалення і пошук шляхів їх фармакологічної корекції.

 

Лабораторія фармакології протимікробних засобів

Завідувач лабораторією

ВРИНЧАНУ Ніна Олексіївна доктор медичних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 7862

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Вивчення молекулярних механізмів резистентності бактерій та грибів до антимікробних препаратів.
 2. Встановлення мішеней дії похідних адамантану та сполук, що містять алкіларильний радікал щодо планктонних та біоплівкових мікроорганізмів.
 3. Вивчення молекулярних біохімічних, фізіологічних змін у клітинах мікрооргінізмів за дії лікарських засобів різних фармакологічних груп.
 4. Розробка та дослідження препаратів для стримування антибіотико-резистентності.
 5. Дослідження здійснюються відповідно програмі ВООЗ «Глобальний план дій щодо стримування розповсюдження стійкості до антимікробних препаратів» (2015 р.) та «Національному плану дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів» (КМУ, 2019 р.).

 

Лабораторія онкофармакології

Завідувач лабораторією

КАРАЦУБА Тетяна Анатоліївна, кандидат біологічних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 8322

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Вивчення нових механізмів процесів метастазування на тлі пухлинної хвороби.
 2. Дослідження протипухлинної дії нових лікарських засобів з потенційною протипухлинною активністю та комбінацій на їх основі на експериментальних моделях пухлинного росту.
 3. Пошук та доклінічне  вивчення антиметастатичної дії протипухлинних лікарських засобів та препаратів різних фармакологічних груп на спонтанно метастазуючих експериментальних моделях пухлинного росту.
 4. Проведення скринінгових досліджень потенційних лікарських засобів з протипухлинною дією.
 5. Створення та підтримка банку штамів експериментальних моделей пухлинного росту та їх морфологічна верифікація.

 

 

ВІДДІЛ ТОКСИКОЛОГІЇ

Завідувач відділу

КОВАЛЕНКО Валентина Миколаївна, професор, доктор біологічних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 8390

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Вивчення механізмів токсичності та побічної дії лікарських засобів та обґрунтування підходів щодо їх фармакокорекції.
 2. Дослідження ролі метаболічної взаємодії лікарських засобів в механізмах їх токсичності.
 3. Експериментальні дослідження фармакологічної ефективності нових лікарських засобів для токсичного лікування гепатиту, гіперліпідемії, метаболічного синдрому, ожиріння, прееклампсії, та ін.
 4. Вивчення загальної та спеціальних видів токсичності лікарських засобів.
 5. Морфологічні дослідження під час доклінічного вивчення, хронічної токсичності та специфічної активності лікарських засобів.
 6. Участь у впровадженні принципів належної лабораторної практики в Інституті та надання відповідних консультацій.

 

Неклінічні дослідження лікарських засобів проводяться у відповідності до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку.

 

ВІДДІЛ ФАРМАКОЛОГІЇ КЛІТИННИХ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Завідувач відділу

СОЛОВЙОВ Анатолій Іванович, професор, доктор медичних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 4198

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Вивчення ролі іонних каналів у розвитку порушень скорочувальної функції ефекторних елементів серцево-судинної системи при гіпоксії, артеріальній гіперетензії та діабетичних ангіопатіях.
 2. Ідентифікація клітинних сигнальних систем, залучених до розвитку іонних каналопатій при захворюваннях  людини, обумовлених гіперскоротливістю гладеньких м’язів.
 3. Розробка нових методів фармакологічних інтервенцій для лікування судинних патологій на основі нанотехнологій (РНК - інтерференція, фотоніка, ліпосомальні технології).

 

ВІДДІЛ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

Завідувач відділу

ЯДЛОВСЬКИЙ Олег Євгенович, доктор біологічних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14,  м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 9865

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Пошук, оптимізація, та дослідження біологічно активних сполук, з врахуванням їх метаболізму, механізму дії на молекулярному рівні, а також залежності «структура-активність» (QSAR).
 2. Хімічні аспекти ідентифікації, з подальшою ретельною модифікацією нових хімічних сполук, для отримання сполук з покращеним співвідношенням користь/ризик, що переважають за активністю аналоги. Використанням синтетичних та обчислювальних підходів вивчення існуючих лікарських засобів, та агентів, що знаходяться у стані розробки, в відношенні їх біологічної активності, для з'ясування взаємозв’язку «структура-активність» (QSAR).
 3. Прогноз фармакологічної активності, синтез та первинна оцінка різних видів фармакологічних ефектів нових хімічних та біологічних сполук.

 

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

Завідувач відділу

ТАНІНА Сусанна Салтанатівна, кандидат медичних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 8190

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Моніторинг нормативної бази з питань неклінічних досліджень лікарських засобів та підготовка пропозицій щодо їх впровадження.
 2. Підготовка наукових оглядів, рефератів, довідок.
 3. Участь у прийманні звітів наукових відділів щодо виконання НДР та у підготовці річних звітів.
 4. Ведення депозитарію дисертаційних робіт, що проходили захист на базі установи.
 5. Підготовка  рекомендацій щодо впровадження результатів наукових досліджень у практику.
 6. Патентно-ліцензійна робота, питання охорони інтелектуальної власності.
 7. Участь у впровадженні принципів належної лабораторної практики та ISO9001 в Інституті.
 8. Складання та участь у реалізації планів наукових видань Інституту (методичні рекомендацій, довідники та ін.). підтримка видання журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія».
 9. Участь в організації прийому іноземних делегацій.
 10. Підтримка веб-сайту Інституту та журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія» (https://pharmtox-j.org.ua/index.php/pharmtox-j).

 

 

ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ

З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Завідувач лабораторії

КОЛЯДИЧ Олена Павлівна, кандидат фармацевтичних наук

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14,  м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 9825, e-mail: derjlab@ift.org.ua

 

Напрямки наукових досліджень

 1. Лабораторний контроль за зверненням замовника (проведення аналізу лікарських засобів, лікарської сировини, напівпродуктів і виробів медичного застосування з використанням сучасних фармакопейних методів).
 2. Лабораторний контроль та апробація методик при передреєстраційному та перереєстраційному контролі якості лікарських засобів.
 3. Лабораторний контроль за направленням Державної служби України з лікарських засобів.
 4. Встановлення термінів зберігання (стабільності).
 5. Дослідження щодо визначення пірогенів, аномальної токсичності, визначення біологічної активності еритропоетину.
 6. Валідація методик аналізу із застосуванням сучасних фармакопейних методів (ВЕРХ, ГРХ, УФ-спектрофотометрія та ін.) існуючих і перспективних лікарських засобів рослинного походження та лікарської рослинної сировини тощо.

 

ВІВАРІЙ ІНСТИТУТУ

Завідувач віварію

КОЖЕМ’ЯКІН Юрій Миколайович, ветеринарний лікар

Контактні дані:

 

вул. Антона Цедіка, 14, м. Київ, 03057

телефон +38 044 456 3061

 

Основним завданням підрозділу є надання дослідникам стандартизованих лабораторних тварин, що відповідають цілям наукових експериментів для отримання надійних результатів досліджень з можливістю їх відтворення у подальшому.

В Інституті працює комісія з питань біоетики, яка здійснює біотичну експертизу щодо досліджень, які проводяться з використанням лабораторних тварин.