Ласкаво просимо на сайт ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"


ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» – спеціалізована установа в структурі НАМН України, діяльність якої спрямована на виконання досліджень в галузі фармакології, лікарської токсикології і медичної хімії з метою розробки та удосконалення лікарських засобів і медичних технологій фармакотерапії.
Основними напрямками наукової діяльності Інституту є:
− спрямований пошук потенційних засобів фармакологічної корекції запалення і лікування онкологічних та інфекційних захворювань.
− експериментальне обґрунтування оптимізації схем та методів фармакотерапії поширених захворювань, включно за коморбідної патології.
− пошук нових шляхів фармакокорекції патологічних станів пов'язаних з побічними реакціями на лікарські засоби, на основі вивчення механізмів дії лікарських засобів різних класів.
− дослідження в галузі нанофармакології та фармацевтичної хімії.
Напрямки впроваджень результатів відповідають фаховій компетенції Інституту та стосуються фармакологічних, токсикологічних і фармацевтичних аспектів доклінічного вивчення активних фармацевтичних інгредієнтів та готових лікарських форм.

 

Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів ДУ ІФТ НАМНУ!

Оголошення

Шановні партнери та замовники послуг

Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ ІФТ НАМНУ!

 

Дякуємо Вам за успішну співпрацю та інформуємо, що Державна лабораторія продовжує виконання повного обсягу досліджень з контролю якості лікарських засобів відповідно до галузі акредитації та затверджених на 2024 р. розцінок робіт.

(надається за проханням замовника)

Освітня діяльність

Запрошуємо на навчання до аспірантури

Оголошення від  12.06.2024

Оголошується прийом на навчання за ІІІ рівнем вищої освіти галузі знань:

- 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія, освітньо-наукова програма «Фармакологія»

- 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 «Медицина», освітньо-наукова программа  «Фармакологія».

Навчання здійснюється за денною/заочною формою за кошти фізичних/юридичних осіб.