Skip to main content

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована учена рада Д 26.550.01 створена при ДУ ІФТ наказом ВАК України від 0110.10.2013 № 1411 з правом проводити захист кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

14.03.05 – фармакологія (медичні та біологічні науки);

14.03.06 – токсикологія (медичні науки).

Рада має в своєму складі 25 осіб – фахівців з вищеназваних спеціальностей.

За останні 2 роки (2012 – 2013 р.р.) проведено 25 засідань Спеціалізованої вченої ради Д26.550.01, на яких здійснено захист 2 докторських (за спеціальністю “фармакологія” – 2) та 23 кандидатських дисертації (за спеціальністю “фармакологія”– 20, за спеціальністю “токсикологія”– 1, за спеціальністю “клінічна фармакологія” – 2*).

*До переатестаціїСпеціалізованої вченої ради 10.10.2013.

Переглянути склад Спеціалізованої вченої ради.