Skip to main content

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01

Голова: Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, доктор медичних наук, директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Заступник голови: Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Учений секретар: Данова Ірина Владиславівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)

Члени ради:

Беленічев Ігор Федорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури Запорізького державного медичного університету
Спеціальність 14.01.05 –фармакологія (біологічні науки)

Бондаренко Лариса Борисівна, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу загальної токсикології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)

Вринчану Ніна Олексіівна, доктор медичних наук, завідувач відділу фармакології протимікробних засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Коваленко Валентина Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу загальної токсикології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)

Лук'янчук Віктор Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакокіне-тики ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність — 14.03.06 — токсикологія (медичні науки)

Левченко Олег Євгенович, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військової токсикології, радіології та медичного захисту Української військової-медичної академії
Спеціальність — 14.03.06 — токсикологія (медичні науки)

Мохорт Микола Антонович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу фармакології серцево-судинних засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність — 14.03.06 – токсикологія (медичні науки)

Овсянникова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології Інституту клінічної радіобіології Українського наукового центру радіаційної медицини НАМН України
Спеціальність 14.03.06 – токсикологія (медичні науки)

Парамонова Галина Іванівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізіології ДУ "Інститут геронтології НАМН України"
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)

Серединська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу фармакології серцево-судинних засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.06 – токсикологія (медичні науки)

Тишкін Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)

Французова Стелла Борисівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу загальной та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Хромов Олександр Станіславович, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Чекман Іван Сергійович, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН та НАМН України, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Шарикіна Надія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу онкофармакології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність – 14.03.05 – фармакологія (медичні науки)

Ядловський Олег Євгенович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу  фармакології протизапальних та анальгезуючих засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Спеціальність – 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)