Міжвідомча МОЗ та НАМН України проблемна комісія “Фармакологія”

 

 Міжвідомча МОЗ та НАМН України проблемна комісія “Фармакологія” (далі – ПК) створена у 1993 році на базі ІФТ як головної установи країни з проблеми “Фармакологія”. ПК є постійно діючим органом, який працює під керівництвом МОЗ та НАМН України, та здійснює прогнозування, наукову оцінку, координацію наукових досліджень та приймає участь у підготовці кадрів з проблем фармакології за спеціальністю14.03.05 - фармакологія (медичні, біологічні та фармацевтичні науки).

Основними напрямками діяльності ПК є:

  • Розробка довгострокової програми розвитку фармакологічної науки;
  • Оцінка сучасного стану наукових розробок, визначення пріоритетних напрямків досліджень;
  • Оцінка стану наукового кадрового потенціалу, планів підготовки наукових кадрів;
  • Розгляд матеріалів планування докторських та кандидатських дисертацій;
  • Формування за дорученням МОЗ та НАМН України конкурсних програм з актуальних напрямків розвитку фармакології та ін.

З 1993 по 2007 роки обов’язки голови виконував академік АМН України, професор, доктор біологічних наук Стефанов О.В. . З 1993 р. по 2008 р. заступником голови був професор, доктор медичних наук Максимов Ю.М.

З 2008 року обов’язки Голови ПК «Фармакологія» виконує директор ДУ ІФТ чл.-кор. НАМНУ Бухтіарова Т.А., а секретаря – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Шаяхметова Г.М. До складу ПК входять 9 членів – провідних фахівців України в галузі фармакології.

На  засіданнях ПК, окрім вищезгаданих питань, розглядаються та рецензуються методичні рекомендації, інформаційні листи, нововведення, при підготовці яких ПК вимагає керуватись методичними рекомендаціями.

З метою залучення до роботи ПК широких кіл фахівців з різних регіонів України періодично проводяться розширені виїзні засідання проблемної комісії в обласних центрах України, на яких розглядаються актуальні питання фармакології, з доповідями виступають вчені з різних галузей науки (у 2007 році — у м. Луганську).

Важливою ланкою роботи ПК є робота з удосконалення учбової та методичної роботи кафедр фармакології вищих та середніх медичних навчальних закладів України. Кожний рік ПК надає звіт про виконану роботу до Національної Академії медичних наук України.

Серед інших напрямків роботи ПК - безпосередня участь в організації та проведенні з‘їздів фармакологів України, наукових конференцій, Національної школи молодих вчених-фармакологів, інших наукових заходів.