МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ДУ "ІФТ НАМН України" підтримує зв‘язки з зарубіжними науковими закладами та вченими. Фахівці інституту співпрацюють з такими установами, як Інститут фармакології АМН Російської Федерації (м. Москва), Інститут токсикології МОЗ Російської Федерації (м. Санкт-Петербург), Інститут органічного синтезу Латвії (м. Рига) в тому числі і з запрошенням їх фахівців до участі в наукових семінарах, конференціях, з’їздах, школах молодих вчених-фармакологів для обміну науковим дослідом.

В рамках міжнародного співробітництва у 2002 р. відділ експериментальної терапії разом з вченими Університету м. Глазго (Велика Британія) досліджували зміни ендотелій-залежних судинних реакцій при опроміненні; в 2001-2002 рр. за грантом Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) — проводили дослідження за темою «Механізми судинної дисфункції під дією іонізуючої радіації»; в 2002 р. спільно з Університетом м. Лунд (Швеція) — проводили дослідження фізіологічних та фармакологічних аспектів дії оксиду азоту; в 2007 та 2008 рр. у співробітництві із вченими із Центру серцево-судинних біомедичних досліджень Королівського університету Белфасту (Велика Британія) – досліджували механізми розвитку судинних порушень за умов цукрового діабету за грантом Королівського товариства (Велика Британія); в 2008 – 2010 рр. спільно із дослідниками відділу фізіології Лондонського королівського коледжу (Велика Британія) за підтримки Королівського товариства (Велика Британія), Фізіологічного товариства (Велика Британія), та журналу Disease Models and Mechanisms Journal (Велика Британія) – досліджували механізми розвитку гіпоксичної легеневої вазоконстрикції.

Відділ нейрофармакології в 2006 р. разом з Королівським Університетом м. Белфаст (Велика Британія) проводив дослідження з нейропсихофармакології.

Відділом онкофармакології проводиться постійний обмін інформацією та наукові консультації з вивчення та впровадження нових протипухлинних засобів, сучасних підходів до лікування пухлинних хвороб з такими науковими установами, як Російский Онкологічний науковий центр ім. М.Блохіна, Російським відділенням Європейської Асоціації онкологів та фахівцями Нью-Йоркської Академії Наук.

Інститут неодноразово представляв експозиції за результатами розробок нових лікарських засобів на міжнародних фармацевтичних виставках та був нагороджений Міжнародним жюрі іноваційно-інвестиційної виставки «East – West Euro intellect» (м. Софія, Болгарія) Золотою медаллю за розвиток досліджень в галузі фармакології.

Вчені інституту щорічно приймають участь у міжнародних наукових форумах, проходять стажування за кордоном. В останні роки (з 2002р. по теперішній час) співробітники інституту проходять стажування за грантами закордонних наукових організацій (Королівського товариства та Фізіологічного товариства, Велика Британія). В 2005-2007 рр. ряд співробітників пройшли стажування та отримали сертифікати Міжнародного центру професійного розвитку (м. Амстердам, Нідерланди), а також у 2011 — Королівського Каролінського інституту (м. Стокгольм, Швеція). Така підготовка наших фахівців дозволяє проводити доклінічні дослідження відповідно до затверджених у світі принципів Належної лабораторної практики (GLP) в Міжвідомчій лабораторії доклінічного вивчення лікарських засобів. В 2004 р. та 2007 р. лабораторія пройшла міжнародні інспекції уповноваженими експертами Європи і отримала сертифікати GLP Європейського зразка.

Співробітники інституту є дійсними членами Фізіологічного товариства, Великобританія (проф. Анатолій Соловйов), Міжнародного ліпосомального товариства (д-р хім. наук Ганна Григор’єва та канд. хім. наук Наталя Конахович), Міжнародної асоціації клінічної мікробіології та антимікробної хіміотерапії (докт. мед. наук Ніна Вринчану) і Міжнародної спілки з вивчення ксенобіотиків (канд. біол. наук Ганна Шаяхметова).