Ласкаво просимо на сайт ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"


ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» – спеціалізована установа в структурі НАМН України, діяльність якої спрямована на виконання досліджень в галузі фармакології, лікарської токсикології і медичної хімії з метою розробки та удосконалення лікарських засобів і медичних технологій фармакотерапії.

Основними напрямками наукової діяльності Інституту є:

− спрямований пошук потенційних засобів фармакологічної корекції запалення і лікування онкологічних та інфекційних захворювань.

− експериментальне обґрунтування оптимізації схем та методів фармакотерапії поширених захворювань, включно за коморбідної патології.

− пошук нових шляхів фармакокорекції патологічних станів пов'язаних з побічними реакціями на лікарські засоби, на основі вивчення механізмів дії лікарських засобів різних класів.

− дослідження в галузі нанофармакології та фармацевтичної хімії.

Напрямки впроваджень результатів відповідають фаховій компетенції Інституту та стосуються фармакологічних, токсикологічних і фармацевтичних аспектів доклінічного вивчення активних фармацевтичних інгредієнтів та готових лікарських форм.