Піродазол

Піродазол (похідне пірроло-імідазолу).

Ненаркотичний анальгетик. За антиноцицептивною активністю піродазол в експерименті на моделях гострого та хронічного болю не поступається анальгетику кеторолаку, на моделі «гарячої пластини» морфіну гідрохлориду, а на моделі tail-flikc – трамадолу гідрохлориду. Піродазолу не притаманний опіоїдний, ГАМКергічний, холінергічний компонент дії та розвиток толерантності. Механізм аналгетичної дії пов'язано з модуляцією стану адренергічної системи у ЦНС. Піродазол може застосовуватись при больових синдромах різного генезу.

Патент України № 26886