Димеодипін

ДИМЕОДИПІН — блокатор кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду. Антиангінальний засіб без негативного інотропного впливу з виразною периферичною, спазмолітичною, антигіпертензивною та антиаритмічною активністю.

Передбачуване застосування: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, стенокардія, спазми периферичних судин.

ДИМЕОДИПІН— оригінальна фторвмісна сполука, що відноситься до похідних 1,4-дигідропіридину. Проявляє суттєву антиангінальну дію, збільшуючи об’ємну швидкість коронарного кровотоку та розширяючи коронарні судини. За умов артеріальної гіпертензії проявляє гіпотензивний ефект. На моделі експериментальної ішемії міокарда, що супроводжується аритмією, проявляє протиаритмічну дію. Димеодипіну притаманна периферична спазмолітична дія. Димеодипін не проявляє негативну інотропну дію. Димеодипіну притаманна низька токсичність і велика широта терапевтичної дії. Димеодипін негативно не впливає на функціонування життєво-важливих органів та систем.

Патент України № 56831