Ліолів®

ЛІОЛІВ® — оригінальний ліпосомальний препарат з гепатозахисними та антиоксидантними властивостями.

Ліолів® має виражений гепатопротекторний ефект та нормалізуючий вплив на структуру та функціональний стан токсикогенно ураженої печінки.

При курсовому застосуванні  препарат виявляє виражені детоксикаційні властивості, зменшує прояви цитолітичного, мезенхімально-запального та холестатичного синдромів: нормалізує показники  протеїнограми, вмісту білірубіну, холестерину, трансаміназ і лужної фосфатази в крові, протромбіновий індекс.  Зменшує інтенсивність астеновегетативних порушень і диспептичних проявів.  Препарат інгібує процеси перекисного окислення ліпідів у крові та тканинах, підтримує активність антиоксидантних систем організму, виконує функцію неспецифічного детоксиканту, виявляє  мембранопротекторний і протизапальний ефект.

Застосовується  для лікування гострих та хронічних гепатитів різної етіології, в т.ч. вірусної, із різним ступенем активності доброякісної гіпербілірубінонемії, цирозів печінки у дорослих і підлітків.

Патент України №46528