Відділ науково-методичної, інформаційної та патентно-ліцензійної роботи

У 1965 році на базі оргметодбюро (керівник з 1944 р. Мізюкова І.Г. ) створено науково-організіційний відділ. У 1985р. перетворено в лабораторію перспективного планування, організації та впровадження НДР (завідувачі к.м.н. В.Т.Каменецький, професор В.Й.Кондратюк, к.фарм н.І.П.Титаренко, к.м.н. А.В.Чубенко). У 1997 році лабораторію реорганізовано у відділ прогнозування розвитку фармакологічних досліджень та експертних систем (керівник  к.м.н. А.В.Чубенко). У 2000 р. до  підрозділу було приєднано відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності (очолювали А.І.Кущ, Г.А.Кротова, В.І.Колодяжний, Р.Г.Примак, І.М.Мельник, С.В.Покровська). З 2008 по2012 р.р. керівником відділу був к.м.н. Ф.Ф.Полешко. З 2012 по 2015 к.м.н. Ефімцева Т.К. З 2016 по квітень 2018 – в.о. зав. відділом Шаповаленко С.Л.

Завідувач відділом (з квітня 2018 року) – Таніна Сусанна Салтанатівна, канд. мед наук

Тел. +38(044)456-81-90; +38(044)456-40-22
E-mail: onmi@i.ua

Види діяльності:

Відділ виконує наукову, науково-організаційну та інформаційно-аналітичну роботу, спрямовану на забезпечення та координацію наукової та науково-технічної діяльності наукових підрозділів Інституту, а також на видавничу, просвітницьку та міжнародну діяльність.

Напрями наукової роботи:

 • Моніторинг нормативної бази з питань доклінічних і клінічних досліджень лікарських засобів та підготовка пропозицій щодо їх впровадження;
 • Підготовка наукових оглядів, рефератів, довідок;
 • Участь у прийманні звітів наукових відділів про виконані НДР та у підготовці річних звітів Інституту;
 • Підготовка рекомендацій щодо впровадження результатів наукових досліджень у практику;
 • Нормативно-методична та довідково-інформаційна підтримка наукових підрозділів;
 • Патентно-ліцензійна робота;
 • Координація та контроль впровадження GLP в Інституті;
 • Організація і проведення метрологічного контролю;
 • Складання та участь у реалізації планів наукових видань Інституту (методичні рекомендації, довідники, монографії та їн.);
 • Участь у з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах та інших наукових та науково-організаційних заходах;
 • Організаційна підтримка видання журналу „Фармакологія та лікарська токсикологія”;
 • Участь у підготовці інформаційних матеріалів, рекламних проспектів, стендів з питань науково-практичних результатів роботи Інституту, в тому числі для демонстрації на виставках різного рівня;
 • Організація прийому, реєстрації іноземних делегацій і спеціалістів;
 • Участь у заходах з розвитку міжнародного наукового співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності Інституту;
 • Підтримка веб-сайту Інституту та веб-сайту журналу „Фармакологія та лікарська токсикологія”.

Публікації:

 1. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе (комплекс прикладных программ на CD для Microsoft Excel).-Киев: "Морион", 2002. —с.;
 2. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях. – К.: МОРИОН, 2002. – 160 с.;
 3. Бабич П. Н. Чубенко А. В. Лапач С. Н Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. сообщение второе. применение критерия хи-квадрат // Український медичний часопис .- 2004.- №2.- С. 138-144