Всеукраїнська громадська організація „АСОЦІАЦІЯ ФАРМАКОЛОГІВ УКРАЇНИ”

Асоціація  фармакологів України створена в жовтні 2001 року рішенням установчих зборів представників науково-освітньої фармакологічної громадськості на II Національному з’їзді фармакологів України в м. Дніпропетровськ за ініціативи академіка АМН України О.В. Стефанова.
Останній раз її керівні органи були переобрані на V Національному з'їзді фармакологів (м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р.)

 

Президент Асоціації
Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, д. мед н., чл.-кор НАМНУ

Віце-президенти Асоціації
Григор'єва Ганна Савівна, д.х.н.
Кресюн Валентин Йосипович, д.м.н, проф., чл.-кор НАМНУ

Секретарь Ради Асоціації
Шаяхметова Ганна Михайлівна, д.б.н.

Скарбник Асоціації
Бойцова Людмила Василівна, к.б.н.

Члени Ради
Волощук Наталія Іванівна, д.мед.н., професор
Годован Владлена Володимирівна,  д.мед.н., професор
Головенко Микола Якович,  д.біол.н., проф., акад. НАМНУ
Єрмоленко Тамара Іванівна, д.фарм.н., професор
Зайченко Ганна Володимирівна, д.мед.н., професор
Заморський Ігор Іванович, д.мед.н., професор
Зупанець Ігор Альбертович, д.мед.н., професор
Мамчур Віталій Йосипович, д.мед.н., професор
Штриголь Сергій Юрійович, д.мед.н., професор

Ревізійна комісія у складі:
Заїчко Наталія Валентинівна, д.мед.н., професор
Лук’янчук Віктор Дмитрович, д.мед.н., професор
Посохова Катерина Андріївна, д.мед.н., професор
 

Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію як Всеукраїнську громадську організацію і затвердило її Статут (свідоцтво № 1791 від 27.05.2002 р.).

На момент утворення, Асоціація налічувала 236 членів, на сьогодні її кількісний склад зріс майже вдвічи.
Основою Асоціації є 14 регіональних відділень, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого потенціалу її членів у вирішенні актуальних фундаментальних і прикладних проблем фармакології.

До складу Асоціації також входять два колективних члени — ДУ „Інститут фармакології та токсикології НАМН України” і ДП „Державний експертний центр МОЗ України”.

Основними завданнями Асоціації є координація наукових досліджень і навчального процесу із фундаментальної та клінічної фармакології у науково-дослідних установах і медичних вищих навчальних закладах; підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації, розширення і поглиблення спеціальних знань; пропаганда та розвиток кращих традицій Української фармакологічної школи; сприяння впровадженню у медичну практику нових вітчизняних лікарських засобів; формування незалежного мислення, розвитку творчості та новаторства фахівців у галузі фармакології.

Асоціація приділяє багато уваги впровадженню сучасних методів викладання фармакології та клінічної фармакології. Значною мірою цьому сприяє те, що 15 завідувачів кафедрами фармакології провідних медичних університетів України є активними членами Асоціації.

Асоціація постійно опікується питаннями професійної підготовки молодих вчених-фармакологів. Вагома підтримка надається організації Національних шкіл молодих вчених-фармакологів України, традиції яких були закладені ще у 90-х роках минулого сторіччя директором Інституту фармакології та токсикології НАМН України академіком О.В. Стефановим. Їх наукові програми, що складаються із доповідей відомих вчених з різних країн, присвячені актуальним проблемам фармакології та суміжних дисциплін. Учасниками 9-ти проведених шкіл були біля 900 науковців. Атмосфера невимушеного спілкування слухачів з лекторами сприяє обміну досвідом та інформацією, сприйняттю нових ідей та спадкоємності поколінь.

Першочергову увагу Асоціація постійно приділяє професійній підготовці молодих вчених. Проводяться конкурси молодих вчених на кращу наукову публікацію та Національні школи молодих-вчених фармакологів України. В них беруть участь молоді наукові співробітники, аспіранти і студенти, для багатьох з них співробітництво з Асоціацією - це відправний момент щодо початку наукової біографії.
Визнаючи своєчасність та безальтернативність гармонізації доклінічних і клінічних досліджень  лікарських засобів в Україні з міжнародними стандартами, Асоціація приймає участь у підготовці персоналу із впровадження принципів Належної лабораторної практики (GLP), Належної клінічної практики (GCP) і системи фармакологічного нагляду. Починаючи з 2002 року в цих заходах прийняли участь понад 500 фахівців з усіх регіонів України.

Розглядаючи клінічну фармакологію як фундаментальну основу доказової медицини та раціонального застосування лікарських засобів, в 2008 році в структурі Асоціації утворено секцію клінічної фармакології. Це сприяє особливо актуальному для України прогресу розвитку методики викладання клінічної фармакології, фармакокінетичних досліджень, тощо.

Асоціація підтримує участь своїх членів у провідних наукових форумах з проблем фармакології, лікарської токсикології і системи експертизи ліків як в Україні, так і за кордоном.

Асоціація є співвласником та співвидавцем періодичного наукового журналу "Фармакологія та лікарська токсикологія" (до 2007 р. - "Ліки"), що публікує оригінальні результати досліджень у галузі медичних та біологічних наук. Досвід та знання фармакологів України відкриті та широко використовуються фармацевтичними підприємствами при створенні нових лікарських засобів. Члени Асоціації висвітлюють питання якості, безпечності та ефективності медичних препаратів у засобах масової інформації.

Асоціація провела 16 конференцій та семінарів з метою підвищення кваліфікації фахівців і координації наукових досліджень. Тільки в рамках наукової програми III Національного з'їзду фармакологів України (2006 р.) відбулося понад 120 доповідей делегатів від Асоціації з актуальних проблем фундаментальної та клінічної фармакології і лікарської токсикології.

У 2009 році ВГО "Асоціація фармакологів України" набула статусу повноправного члена IUPHAR. У світлі цієї події перед Асоціацією відкриваються перспективи співробітництва зі світовою фармакологічною спільнотою та можливість реалізації довгострокових планів.

IUPHAR http://www.iuphar.org