Skip to main content

КОНФЕРЕНЦІЯ «Сучасні підходи до вивчення та терапії судинної патології при цукровому діабеті»

Планується «Сучасні підходи до вивчення та терапії судинної патології при цукровому діабеті»

Шановні колеги!
27 квітня 2017 р. під  час VI Міжнародного Медичного Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України»
відбудеться конференція:
«Сучасні підходи до вивчення та терапії судинної патології при цукровому діабеті»


Дата і час проведення семінару: 27 квітня 2017 з 10:00 до 14:00
Місце проведення: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», павільйон № 2, зал № 21 (вул. Салютна, 2-Б,  Київ, Україна)


Співорганізатори:
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»,
ДУ  «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


1. Нові технології у лікуванні діабетичних ангіопатій – РНК інтерференція та нанофотоніка. Доповідач – д.м.н., проф. Соловйов А.І.
2. Роль протеїнкінази С у розвитку діабетичних ангіопатій. Доповідач – с.н.с. Кізуб І.В., м.н.с. Клименко К.І., с.н.с. Новохацька Т.В.
3. Порушення кровообігу в системі малого кола кровообігу при цукровому діабеті. Доповідач – д.м.н., голов. наук. спів роб. Хромов О.С.
4. Досвід використання ліпосомального кверцетину та феномену РНК-інтерференції в лікуванні діабетичних ангіопатій на тлі експериментального діабету. Доповідач – к.м.н., м.н.с. Клименко К.І. 
5. Судинний фактор у розвитку діабетичного ураження серця. Доповідачі – д.м.н., кер. відділу діабетології Соколова Л.К., к.м.н. ст. наук. співроб. Бельчіна Ю.Б.
6. Діабет та депресія. Доповідачі – д.м.н., зав. від-ням  діабетології Ткач С.М., лікар Мілютіна Т.Л.
7. Ураження нирок при цукровому діабеті. Діагностика , лікування, профілактика. Доповідач – к.м.н., доцент каф. ендокринології НМАПО ім. П.Л. Шупика Науменко В.Г.


У програмі можливі зміни.