Циклобамат

ЦИКЛОБАМАТ - новий засіб для лікування епілепсії.

За хімічною будовою ЦИКЛОБАМАТ відноситься до циклічних монокарбонатів. Встановлено, що циклобамат ефективно попереджує розвиток судом, викликаних хемоконвульсантами (коразол, пікротоксин, стрихнін), а також електроіндукованих судом. Протисудомна ефективність підтверджена і на моделі коразолового кіндлінгу.

Механізм протисудомної дії циклобамату пов'язаний із стимулюючим селективним впливом на гальмівні ГАМК- та гліцинергічні системи мозку, але при цьому він не має адрено-,  дофаміно-, серотоніно- та холінергічного впливу, що зменшує можливість розвитку побічних ефектів.
Фармакокінетичні параметри циклобамату свідчать про його високу біодоступність.

У порівнянні з сучасними протисудомними засобами циклобамат має меншу гостру токсичність, меншу мінімальну нейротоксичність, ширший діапазон доз терапевтичної дії і потребує довготривалого використання для розвитку толерантності, на відміну від інших антикольвунсантів.

Таким чином, можна прогнозувати високу антиепілептогенну активність ЦИКЛОБАМАТУ, в тому числі при клінічних фармакорезистентних формах епілепсії.

Патент України № 82566