Склад міжвідомчої МОЗ та НАМН україни проблемної комісії “ФАРМАКОЛОГІЯ”

Голова: Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, доктор медичних наук,чл.-кор НАМНУ, директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Заступник голови: Серединська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу фармакології серцево-судинних засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Секретар: Шаяхметова Ганна Михайлівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної токсикології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Члени:

Головенко Микола Якович, професор, академік НАМН України,  завідувач відділу фізико-хімічної фармакології Одеського фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України

Гудзенко Олександр Павлович, доктор фарм. наук, професор

Зупанець Ігор Альбертович, доктор мед. наук, завідувач кафедри Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Коваленко Валентина Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідуюча відділом загальної токсикології ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"

Літвінова Надія Володимирівна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу біохімічної фармакології ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"

Мамчур Віталій Йосипович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія»

Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"