«Актуальні розробки ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ», що пропонуються до виробництва та клінічного застосування»