Перелік документів, які надсилаються до ПК «ФАРМАКОЛОГІЯ» для затвердження теми докторських та кандидатських дисертацій

  1. Подання закладу, на базі якого виконується дисертація, на ім’я голови ПК «Фармакологія».
  2. Звіт про патентно-інформаційне дослідження.
  3. Розширена анотація дисертації.
  4. План дисертації (структурний).
  5. Календарний план.
  6. Автореферат кандидатської дисертації (при плануванні докторської дисертації).
  7. Відомості про дисертанта.

Документи надсилаються в 2-х екземплярах