Skip to main content

Відділи

Науковій діяльності Інституту відповідає його структура, яка в 2012 р. представлена наступними науковими підрозділами:

 • відділ загальної токсикології;
 • відділ експериментальної терапії;
 • відділ фармакології протимікробних засобів;
 • відділ біохімічної фармакології;
 • відділ фармакокінетики;
 • відділ нейрофармакології;
 • відділ фармакології протизапальних та анальгезуючих засобів;
 • відділ фармакології серцево-судинних засобів;
 • відділ онкофармакології;
 • відділ патоморфології;
 • відділ синтезу фізіологічно активних речовин;
 • відділ прогнозування розвитку фармакологічних досліджень;
 • Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.

Загальна кількість працівників на 01.01.2013 р. становить 206 чол. Серед них 19 докторів наук, 39 кандидатів наук. Із докторів наук – 3 член-кореспонденти АМН України, 10 професорів, 3 мають почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України, 2 – лауреати Державної премії України (один із них є двічі лауреатом).

Станом на 01.01.2013 р. в інституті навчається 13 аспірантів (5 - очної форми навчання та 8 – заочної). За спеціальністю “фармакологія” – 11, за спеціальністю “фармацевтична хімія та фармакогнозія” – 2.