Skip to main content

Відділ патоморфології

Відділ патоморфології заснований як лабораторія загальної патоморфології у1944 році. Першим керівником лабораторії був професор Й.М. Пейсахович, надалі її очолювали к.м.н. Я.М. Теленгатор, проф. Ю.М. Квітницький-Рижов, д.м.н. В.Г. Белявьский, к.м.н. О.В. Сергієнко, к.б.н. О.М. Килимник

В.о. завідувача відділом (з листопада 2014 року) Матвієнко Анатолій Васильович, канд. мед. наук, с. н. с.

Тел. +38(044)456-91-98
E-mail: pathomorphology5@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

 • Розробка методик кількісної і напівкількісної оцінки структурних змін серцево-судинної, дихальної, нервової, травної, сечостатевої, ендокринної, опорно-рухової систем при  доклінічному вивченні гострої та хронічної токсичності лікарських засобів.
 • Морфологічні дослідження під час доклінічного вивчення гострої та хронічної токсичності лікарських засобів.
 • Морфологічна оцінка нейропротекторної, кардіопротекторної, протиатеросклеротичної, гепатопротекторної, стресспротекторної, протипухлинної ефективності лікарських засобів на етапах їх доклінічного вивчення.
 • Впровадження правил GLP у морфологічний розділ доклінічних досліджень лікарських засобів.
 • Морфологічні дослідження стану імунної системи та місцевих проявів імунних реакцій у зонахекспериментальних пухлин.

Методи дослідження:

Гістологічні та нейрогістологічні методи.

Гістохімічні та ензимогістохімічні методи, в т.ч. виявлення нуклеопротеїдів, глікозаміногліканів, ліпідів, білків, пігментів, сполук заліза та кальцію, ядерцевих організаторів; оцінка перекисного окислення ліпідів й активності оксидоредуктаз, гідролаз, фосфатаз.

Морфометрична оцінка альтеративних, запальних, регенераторних змін у тканинах, мітотичної активностіта васкуляризації тканин пухлин, стану репродуктивної системи.

Морфологічні методи дослідження ембріотоксичності лікарських засобів.

Досягнення:

 • морфометричний аналіз мітотичної активності та поліморфізму пухлинної тканини;
 • морфометричний аналіз судинного компонента пухлин;
 • морфометричні методи оцінки апоптозу та некрозу;
 • морфометричні методи оцінки пластичної недостатності міокарду із використанням комп’ютерної морфометричної програми;
 • імуногістохімічні дослідження маркерів апоптозу;
 • морфометричні методи оцінки стану сім`яродного епітелію щурів.

Найбільш вагомі публікації:

 1. Отек и набухание головного мозга / Квитницкий-Рыжов Ю.Н.-К.:Здоров’я, 1978.-184 с.;
 2. Современное учение об отеке и набухании головного мозга / Квитницкий-Рыжов Ю.Н.-К.:Здоров’я, 1988.-184 с.
 3. Е.Н.Килимник. Тромбоцитарное звено системы гемостаза при моделировании хронической стрессорной ситуации // Цитология и генетика, 2012, т.46, №4, с.58-65.
 4. G.M.Shayakhmetova, L.B.Bondarenko, A.Matvienko, V.M.Kovalenko. Reproductive disorders in streptozotocine-treated male rates following co-administration of ethambutol,rifampicin, isoniazid and pyrazinamide // Rom.J Diabetes Nutr Metab Dis., v.19, №4, 2012, р.245-254.
 5. Григор'єва К.В. Морфологічна оцінка впливу нового фосфорильованого урацилу на процеси васкуляризації експериментальних пухлин в порівнянні з 5 – фторурацилом // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2010. - №1-2, с.103-107.