Skip to main content

Відділ фармакології серцево-судинних засобів

Заснований у 1976 році як лабораторія спеціальної токсикології, з 1990 р. – лабораторія токсикології та фармакології фізіологічно активних речовин, з 1994 р. – відділ фармакології серцево-судинних засобів

Мохорт М.А.

Завідуючий відділом (з 1976 р.) - доктор медичних наук, професор Мохорт Микола Антонович, заслужений діяч науки і техніки України.

Тел. +38(044)456-78-33
Е-mail: farmsss@bk.ru

Напрями наукових досліджень:

 1. Пошук ефективних антигіпертензивних та антиангінальних засобів серед хімічних сполук різних класів, зокрема – антагоністів кальцію та активаторів АТФ-чутливих калієвих каналів та вивчення механізму дії потенційних лікарських засобів відповідних фармакотерапевтичних груп.
 2. Пошук ефективних міотропних спазмолітинів, зокрема, токолітиків, детрузоселективних засобів та вазодилятаторів, серед різних класів хімічних сполук та вивчення механізму дії потенційних лікарських засобів.
 3. Створення та розробка протизапальних засобів нестероїдної природи, вивчення механізму дії та пошук шляхів зниження їхніх побічних ефектів.
 4. Розробка антидотних засобів за отруєння фосфорорганічними сполуками (ФОС) та подразнюючими речовинами. Вивчення нехолінергічних механізмів нейро-, кардіотоксичної та загальнотоксичної дії ФОС. Розробка способів нетрадиційної фармакологічної корекції токсичної дії ФОС шляхом модуляції нейромедіаторних систем.

Методи дослідження:

 • фізіологічні (полікардіографія, електромагнітна флоуметрія, електроманометричне визначення тиску крові в судинах та порожнинах серця, автоматизоване диференціювання кривих, катетеризація коронарного синусу, тетраполярна реокардіографія, досліди з вивчення скоротливої активності ізольованих судин in vitro, матки та сечового міхура in vivoта in vitro;
 • біохімічні (спектрофлуометричне визначення біогенних амінів – норадреналіну, дофаміну, серотоніну, гістаміну), спектрофотометричне визначення білків, жирів, вуглеводів та їх метаболітів у різних біологічних середовищах, ферментів та ацетилхоліну в крові та тканинах;
 • токсикологічні (встановлення параметрів гострої та хронічної токсичності за різних шляхів уведення речовин різним видам лабораторних тварин; визначення співвідношення між дозою та негативними ефектами, визначення видової та статевої чутливості, класу токсичності, сумарної, максимальнопереносимої, умовнотерапевтичної доз, дозозалежності ефектів тощо).

Нововведення та інновації:

Створені та впроваджені у клінічну практику лікарські засоби: Мефенамінова кислота, Мефенат (мазь), Пантестин-гель, Антраль, Вітам, Есмін, Корвітин, Фенігідин, Фіцилін, Дитризоль, Алоксим, Ізодибут

Розроблені:

 • інформаційні листи щодо безпечності комбінованого застосування нестероїдних протизапальних засобів з антагоністами кальцію дигідропіридинового ряду на тлі ревматоїдного артриту та щодо кардіотоксичної дії протизапальних препаратів;
 • розроблено рекомендації щодо доцільності застосування антагоністу кальцію дигідропіридинового ряду Амлодипіну у якості протизапального та знеболюючого засобу на тлі ревматоїдного артриту;
 • інструктивні матеріали щодо шляхів фармакологічної корекції кардіотоксичної дії ФОС на етапах медичної евакуації військовослужбовців та цивільного населення;
 • схеми та засоби надання медичної допомоги за умов ураження подразнюючими речовинами.

Публікації/Монографії:

 1. Мохорт Н.А. и соавт. Фармакологическое воздействие на чувствительные нервные окончания.- К.: Здоровье, 1991.- 200 с.
 2. Мохорт Н.А. и соавт. Нестероидные противовоспалительные средства. - К.: Здоровье, 1975.- 238 с.
 3. Мохорт Н.А. и соавт. Теория и практика местного лечения гнойных ран. - К.: Здоровье, 1995.- 379 с.
 4. Мохорт Н.А. и соавт. Фармакотерапия заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта.- К.: Здоровье, 1991.- 261 с.
 5. Мохорт Н.А., Серединская Н.Н. и соавт. Фармакодинамика и пути поиска кардиотонических лекарственных средств.- К.: Морион, 1999.- 128 с.
 6. Максютина Н.П.; Мойбенко А.А.; Мохорт Н.А. и др. Биофлавоноиды как органопротекторы. Кверцетин. Корвитин. Квертин.- К.: Наукова думка, 2012.- 273 с.

Інші публікації: понад 350 статей, патентів на винаходи та авторських свідоцтв – 82; у співавторстві з ученими України та Росії опубліковано понад 20 методичних рекомендацій з доклінічного та клінічного вивчення нових лікарських засобів та антидотів.

У відділі підготовлено 28 кандидатів та 7 докторів наук.