Skip to main content

Відділ фармакології протизапальних та аналгезуючих засобів

Заснований у 1965 р як відділ фармакології, до складу якого входили три лабораторії: експериментальної терапії, онкофармакології та загальної фармакології. З 1976 р. – лабораторія протизапальних та аналгезуючих засобів, з 1994 р. – відділ фармакології протизапальних та аналгезуючих засобів.
З моменту заснування до 2012 р. - відділ очолював член-кореспондент НАН та НАМН України та РАМН, проф. Тринус Ф.П.
З 2012 по грудень2013 рр. - в.о. зав. відділом був пров.н.с., к.б.н. Ядловський О.Є.

Завідувач відділу (з грудня 2013 р.) - Серединська Наталія Миколаївна, д.м.н.

Тел. +38(044)456-78-64
Е-mail: analgift@online.ua

Напрями наукових досліджень:

  1. Дослідження особливостей та закономірностей фармакодинаміки та побічної дії лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп за умов їх комбінованого застосування на тлі різних патологічних станів.
  2. Скринінг та створення нових протизапальних та аналгетичних засобів серед різних класів хімічних сполук, що переважають існуючи за ефективністю та/чи безпекою.
  3. Вивчення нових механізмів болю та запалення і шляхів терапії даних патологічних станів.

Методи дослідження:

  • фармакологічні (загально фармакологічні, фармакологія аналгезуючих та протизапальних засобів, засобів, що впливають на травну систему та метаболізм, серцево-судинну систему, центральну нервову систему);
  • токсикологічні (встановлення параметрів гострої та хронічної токсичності за різних шляхів уведення речовин на різних видах лабораторних тварин; визначення співвідношення між дозою та негативними ефектами, визначення видової та статевої чутливості, класу токсичності, сумарної, максимально переносимої та умовно терапевтичної доз, дозозалежності ефектів тощо).

Розробки:

Створені та впроваджені у клінічну практику лікарські засоби:
Мефенамінова кислота, Амізон, Дифторант, Піримідант, Антициан.

Препарати, що знаходяться на різних стадіях впровадження:
Піродазол.

Публікації. Монографії:

  1. Тринус Ф.П. Фармакологический справочник 8-е издание.- К.: Здоров'я. – 1998.- 854 с.
  2. Тринус Ф.П., Мохорт Н.А., Клебанов Б.М., и соавт. Нестероидные противовоспалительные средства.- К.: Здоровье, 1975.- 238 с.
  3. Трінус Ф.П., Клебанов Б.М., Ганджа І.М., Сейфула Р.Д. Фармакологическая регуляция воспаления.- К.: Здоров‘я, 1897. – 147 с.

Інші публікації: понад 450 статей, патентів на винаходи та 165 авторських свідоцтв.

У відділі підготовлено 10 кандидатів та 3 доктори наук.