Skip to main content

Відділ нейрофармакології

Відділ нейрофармакології заснований у 1977р. Першим керівником відділу з 1977 р. по вересень 2014 р. був доктор медичних наук, професор Громов Леонід Олександрович

 

Завідувач відділу (з жовтня 2014 р.) доктор медичних наук, професор Ярош Олександр Кузьмич

Тел:
Е-mail:

Науковий напрямок:

Дослідження патогенезу та розробка методів лікування нервово-психічних захворювань.

Види досліджень, які проводяться у відділі:

 1. Дослідження патогенезу судомних станів та розробка нових протисудомних засобів
 2. Визначення механізму розвитку наркозалежності
 3. Розробка методів фармакотерапії та немедикаментозних методів лікування наркозалежності
 4. Дослідження толерантності (терапевтичної резистентності) до дії нейропсихофармакологічних засобів
 5. Міжпівкульна психофармакологія
 6. Скринінг нових хімічних сполук у напрямку нейропсихофармакологічної активності

Методи:

 1. Комплекс методів оцінки поведінкових реакцій тварин, спрямованих на визначення процесів:
  • різних станів формування умовно-рефлекторної пасивності;
  • спонтанної рухової активності;
  • емоційних реакцій тварин;
  • стану депресії;
  • міорелаксації та координації рухів;
  • стану каталепсії;
  • фізичної роботоспроможності
 2. Реєстрація біоелектричної активності мозку:
  • програмована автоматизована електроенцефалографія;
  • формування очагової епілептичної активності;
  • тимчасова міжпівкульна калієва депресія кори мозку;
  • методи кіндлінгу
 3. Визначення стану функціонування медіаторних систем мозку з використання селективних аналізів різних ланок синаптичної передачі

Досягнення:

Розроблені препарати: галотранк – атиповий транктивілізатор, протисудомні засоби (етобровал, триптофан, циклобамат), антидепресин – для лікування біполярних розладів, флуридон – для лікування наркозалежності

Вагомі публікації:

 1. Громов Л.А. Нейропептиди.- К.: «Здоров’я», 1992.-248 с.
 2. O.Yevtushenko, L.Gromov, V.Kouts Quantum pharmacologic study of antiepileptic drugs and chemoconvulsants interaction with “key” aminoacids of GABA receptor // Journal of Psychopharmacology. – 2004. – Vol.18, №3 – P.A18
 3. Громов Л.А. Каллозопатия - новая парадигма шизофрении // Журн. АМН України. - 2005. - Т. 11, N 4. - С. 787-796.
 4. Громов Л.А. и соавторы. Нейропептиды вазопрессивного ряда и поведение.- Днепропетровск: «Пороги», 2009. – 175 с.