Skip to main content

Відділ фармакокінетики

Дослідження з використанням радіоактивеих ізотопів були розпочаті групою фахівців у 1977 році. У 1978 р. створено групу, керівником якої призначено Жилу В.А. Пізніше, у 1988 р. д.м.н. Жила В.А. очолила лабораторію радіаційної фармакології. Наприкінці 90-х років керівниками відділу були В.М. Марковський та С.А. Михайлов.
У 2001 р. підрозділ реформовано у відділ фармакокінетики.
З 2001 р. по жовтень 2014 р. відділом керував професор Ярош О.К.

Лук'янчук В.Д.

Завідувач відділу (з жовтня 2014 року) доктор медичних наук, професор Лук'янчук Віктор Дмитрович

 

Тел.: +38(044)456-98-65
E-mail: lvdlug@ukr.net

 

Напрями та види наукових досліджень:

 

 1. Фармакокінетика і токсикокінетика ксенобіотиків. Вивчення та оптимізація фармакотерапевтичних властивостей нових і генеричних лікарських засобів в експериментах на тваринах в умовах моделювання різних патологічних станів, а також в умовах клініки при введенні ліків з профілактичною і лікувальною метою (диклофенак натрію, ламотриджин, топірамат, кверцетин, корвітин, ліпофлавон, піродазол, димеодипін, АМ-166, AGB-31, флудинат та ін.).
 2. Науково-дослідні роботи з окремих питань токсико- та фармакодинаміки перспективних хімічних сполук, що виявляють кардіопротекторну (амідарон, аміотрил, тіодарон), аналгетичну (нові хімічні сполуки хінозолонового ряду, діючі на нові типи опіатних рецепторів), гіполіпідемічну та антиатеросклеротичну (фітоекстракти конюшини, каштану, гінкго, козлятника та ін.), антидіабетичну (бігуаніди, каліксарени, сульфаніламіди, глітазони та ін.), ноотропну (фітоекстракти) активність.

Методи досліджень:

 

Фармакокінетичні: високоефективна рідинна хромато- та мас-спектрометрія (для крові і тканин - біодоступність, зв’язування з білками, розподіл, екскреція);

 

Фармакодинамічні: інтегративні ЦНС - «відкрите поле», Т-подібний лабіринт, УРПУ (екстракти гінкго білоба, каштану, конюшини, козлятника та ін.) та ін.

 

Досягнення та інновації:

 

Патент на винахід (№ 74982 Україна, № 2292885 Російська Федерація, 10.02.2007 г.) «Антиаритмічний лікарський засіб «Тіодарон» від 15.02.2006. Бюл. №2.

 

Найбільш вагомі публікації:

 

 1. Ярош О.К., Мандзюк Я.П. Дослідження вікових особливостей фармакокінетики топірамату в головному мозку щурів // Ж. Ліки. – 2005.- № 3-4. - С. 108 – 113.
 2. Ярош О.К., Василенко Є.О. Фармакокінетичний профіль ліпосомального кверцетину в мозковій тканині // Ж. Ліки. - 2006.- № 3-4. – С.72-76.
 3. Ярош О.К. Медикаментозная борьба с курением: современное состояние и перспективы // Вісник фармакології та фармації. – 2008.- №1. – С. 8-11.
 4. Ярош О.К., Кучеренко Л.І., Бурмака О.В., Мазур І.А. Фармакокінетика таблеток кардіотрилу при однократному введенні // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. - №3(10). – С. 28-32.
 5. Ukrainets I.V., Sidorenko L.V., Davidenko A.A., Yarosh A.K. 4-Hydroxy-2-quinolones. 174.*hydrochlorides of [(alkylamino)alkyl]amides of 1-allyl-4hydroxy-6,7-dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid – a new class of opioid receptor antagonist // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2010. – Vol. 46, № 4. – Р. 445 – 451.
 6. Ярош О.К., Шарикіна Н.І. Порівняльна фармакокінетика в крові та пухлинній тканині саркоми-45 щурів протипухлинної сполуки «Флудинат» // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. - № 6(19). – С. 28-32.
 7. Ярош О.К., Козир В.А., Солеймані Алігударзі М.В. Сучасні аспекти етіопатогенетичних основ терапії та профілактики атеросклерозу // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. -№1(20). – С. 13-29.
 8. Ярош О.К. «Гіпоенергетичний синдром» як перспектива медикаментозних шляхів профілактики та лікування гіпертонії, діабету, атеросклерозу та ожиріння, що основані на нових поглядах їх етіопатогенезу та взаємозв’язку. // Фармакол. та лікар. токсикологія. – 2011. - № 5(24). – С. 390-392.
 9. Ярош О.К. Діабет – нові погляди на механізми його розвитку та перспективи пошуку медикаментозної терапії та профілактики // Фармакол. та лікар. токсикологія. – 2011. - № 5(24). – С. 392-393.
 10. Ярош О.К. Наркотична залежність – нові погляди на механізми її розвитку та перспективи медикаментозної профілактики та лікування // Фармакол. та лікар. токсикологія. – 2011. - № 5(24). – С. 393-394.
 11. Ярош О.К., Мазур І.А., Бобков В.М. та співав. Профіль фармакокінетики сполуки «Лізиній» у крові після парентерального введення // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. - №1(26). – С. 29-33.
 12. Ярош О.К., Мазур І.А., Бобков В.М., Кучеренко Л.І,, Барчина О.І., Крисько А.Г., Георгієвський Г.В., Волуй А.В. Профіль фармакокінетики сполуки «Лізиній» у крові після парентерального введення // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. - №1(26). – С. 29-33.