Skip to main content

Відгуки опонентів


Відгуки на дисертаційну роботу Попова Олексія Сергійовича,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Мохорта Миколи Антоновича
Відгук д.мед.н., професора Волощук Наталії Іванівни

Відгуки на дисертаційну роботу Шастун Наталії Петрівни,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Горчакової Надії Олександрівни
Відгук д.б.н., професора Бєленічева Ігоря Федоровича

Відгуки на дисертаційну роботу Кутового Юрія Миколайовича,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.б.н., доцента Корнієнко Валентини Іванівни
Відгук д.мед.н., старшого наукового співробітника Портниченко Алли Георгіївни

Відгуки на дисертаційну роботу Семененко Оксани Миколаївни,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., Хромова Олександра Станіславовича
Відгук д.мед.н., професора Козинця Георгія Павловича

Відгуки на дисертаційну роботу Ракетскої Олени Олександрівни,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Степанюка Георгія Івановича
Відгук д.мед.н., професора Маньковської Олени Олександрівни

Відгуки на дисертаційну роботу Зінов’євої Марини Людомирівни,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія.
Відгук д.б.н., професора Коваленко Валентини Миколаївни
Відгук к.мед.н., ст.н.сп, Кірсенко Віктора Володимировича

Відгуки на дисертаційну роботу Павлюк-Гаврилової Ганни Василівни,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Волощук Наталії Іванівни
Відгук д.мед.н., професора Борткевич Олега Петровича

Відгуки на дисертаційну роботу Мовчан Олени Дмитрівни,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Опришко Валентини Іванівни
Відгук д.б.н., професора Бєленічева Ігоря Федоровича

Відгуки на дисертаційну роботу Філіпець Наталії Дмитрівни,
яка подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Багдасарової Інгретти Вартанівни
Відгук д.мед.н., професора Бориса Руслана Миколайовича
Відгук д.мед.н., професора Посохової Катерини Андріївни

Геращенко 1
Геращенко 2
Саєнко 1
Саєнко 2

Відгуки на дисертаційну роботу Таран І. В.,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Лук'янчука В.Д.
Відгук д.мед.н., професора Анохіної Г.А.

Відгуки на дисертаційну роботу Корнієнко В.І.,
яка подана на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.
Відгук д.мед.н., професора Мохорта М.А.
Відгук д.б.н., професора Маслової Н.Ф.
Відгук д.мед.н., професора Горчакової Н.О.