Skip to main content

Главная страница

Добро пожаловать на сайт ГУ "Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины"


Основой деятельности Института являются фундаментальные исследования, направленные на изучение патогенетических механизмов формирования патологических состояний, общих и специфических особенностей действия физиологически активных веществ на различных уровнях организации живой материи –молекулярном, клеточном, тканевом, а также в органах и организме в целом. Одно из направлений работы Института – участие в разработке и экспертизе государственных научно-технических программ по созданию лекарственных средств, нормативных документов и законодательных актов, касающихся разработки и производства лекарств. В Институте создана нормативная база, регламентирующая процедуры доклинического изучения, экспертизы и регистрации лекарственных средств в Украине, разработаны методические документы по доклиническому изучению лекарств.


 

 Оргкомітет V Національного з’їзду фармакологів України


Шановні колеги !

 

  • 18-20 жовтня 2017 року у м. Запоріжжя відбудеться V Національний з’їзд фармакологів України (Реєстраційне посвідчення № 263 від 08.06.2016 р.).
  • Організаторами з’їзду є ВГО “Асоціація фармакологів України”, ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”, Запорізький Державний медичний університет  та  ДП “Державний експертний центр МОЗ України”. Інформаційну підтримку з’їзду надає Міжнародна спілка фундаментальної та клінічної фармакології (IUPHAR).
  • Метою V Національного з’їзду фармакологів України є творче спілкування професійної спільноти фармакологів, медиків, хіміків і фармацевтів задля збереження та збагачення кращих традицій української школи створення та дослідження лікарських засобів, об’єднання  зусиль, необхідних для розвитку фундаментальних і прикладних проблем  фармакології як полідисциплінарної  науки відповідно до сучасних викликів  медичної практики.
  • До участі в програмі  з’їзду, об’єднаній важливою проблемою “Фармакологія та раціональна фармакотерапія”, запрошуються науковці, клініцисти, виробники препаратів і фахівці регуляторних органів в галузі створення та обігу лікарських засобів.
  • Делегати  V Національного з’їзду фармакологів України будуть обрані регіональними осередками ВГО “Асоціація фармакологів України”. Пропозиції щодо виступів із доповідями у науковій програмі та тези приймаються до 01.07. 2017 р. Умови участі  у роботі з’їзду будуть оголошені в Другому інформаційному повідомленні Оргкомітету.
  • Матеріали наукової програми з’їзду будуть опубліковані у спеціальному випуску журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія».
  • Сподіваємось на Вашу плідну участь у V Національному з’їзді фармакологів України та чекаємо на пропозиції.

Оргкомітет V Національного з’їзду фармакологів України


 

V НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД ФАРМАКОЛОГІВ УКРАЇНИ

18-20 жовтня 2017 року                              м. Запоріжжя


Організатори з’їзду:
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фармакологів України”
Державна установа “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”
Запорізький Державний медичний університет
Державне підприємство “Державний експертний центр МОЗ України”

Інформаційна підтримка - Міжнародна спілка фундаментальної та клінічної фармакології (IUPHAR).

    До участі в програмі  З’їзду, об’єднаній важливою проблемою “Фармакологія та раціональна фармакотерапія”, запрошуються науковці, клініцисти, практичсні лікарі, виробники препаратів і фахівці регуляторних органів в галузі створення та обігу лікарських засобів.

подробнее...